Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Steenweg


Huisartsenpraktijk Steenweg

Steenweg 67c
4181 AK Waardenburg
Telefoon: 0418-657040
Spoed: 0418-657040 toets 1
Fax: 0418-657049

E-mail: praktijk@hapsteenweg.nl

huisartsenpraktijksteenweg.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijk@hapsteenweg.nl


Openingstijden

De huisartsenpraktijk en de apotheek zijn op werkdagen geopend van: 8:00 tot 17:00 uur. 
Van 12:00 tot 13:00 is de praktijk alleen bereikbaar voor spoed. 

Ophalen van medicijnen tussen 15:30 en 16:30 uur.

Handelingen doktersassistente

Onze assistentes zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke gang van zaken in de praktijk en verzorgen het contact tussen u en de huisarts. Daarom hebben zij soms informatie van u nodig en vragen zij u naar de reden voor een afspraak of huisbezoek. Op die manier kunnen zij de agenda zo efficiënt mogelijk indelen.    

Veel  van uw vragen kunnen de assistentes zelf beantwoorden, uiteraard op basis van instructie door, en onder toezicht van de huisarts.  

Alle door u verstrekte informatie blijft strikt privé, omdat ook voor assistentes het beroepsgeheim geldt!

Verder zijn de assistentes bevoegd om bepaalde medische handelingen te verrichten. Voor de volgende onderzoeken en behandelingen is de assistente opgeleid en bevoegd:

 • bloeddrukmeting
 • bloedprikken
 • bloedsuikercontrole
 • benen zwachtelen
 • doppler (vaten onderzoek van de benen)
 • enkels tapen
 • ECG maken (hartfilmpje)
 • hechtingen verwijderen
 • injecties
 • oren uitspuiten
 • reisvaccinaties en adviezen
 • urineonderzoek (blaasontsteking)
 • uitstrijkjes maken tbv bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • wondverzorging
 • wrattenaanstippen (was 1x/maand maar tegenwoordig op afspraak bij de assistente)
 • zwangerschapstest
 • geheugentest  (MMSE)

Nieuwe patient?

 Zoekt u een huisarts en woont u in een van de volgende dorpen:

 • EST
 • HAAFTEN
 • HEESSELT
 • HELLOUW
 • NEERIJNEN
 • OPIJNEN
 • TUIL
 • VARIK
 • WAARDENBURG

Dan kunt u zich aanmelden door te bellen of te mailen naar de praktijk of het inschrijfformulier (zie link) in te vullen en bij ons in te leveren:

Tel: 0418 65 70 40

Email: praktijk@hapsteenweg.nl    

Inschrijfformulier (klik hierop)

 

U bent ook altijd welkom om eerst eens te komen kijken.        

Avond- nacht- en weekenddienst

Diensten buiten de praktijktijden en in de weekenden:

Telefoon: 0900-70 60 504

De avond/nacht en weekenddienst wordt verzorgd door de huisartsenpost in Tiel, waar wij zelf ook regelmatig dienst doen. De patienten uit Hellouw kunnen naar de huisartsepost in Gorinchem.
De diensten op de huisartsen post zijn bedoeld voor spoedeisende gevallen die niet tot de normale spreekuurtijden kunnen wachten.

U wordt eerst te woord gestaan door een speciaal opgeleide doktersassistente. Zij kan, op basis van richtlijnen, veel vragen zelf beantwoorden. Als het nodig is, zorgt de assistente dat een huisarts u terugbelt, maakt een afspraak voor een consult op de huisartsenpost of een huisbezoek.

U kunt bij de huisartsenpost alleen terecht natelefonisch overleg en op afspraak.

De telefoongesprekken van de huisartsenpost worden geregistreerd (op de band opgenomen).

Locatie Tiel
Ziekenhuis (ingang SEH/HAP) van Ziekenhuis Rivierenland Tiel                           
President Kennedylaan 1a  
4002WP Tiel
Telefoon: 0900 70 60 504

Locatie Gorichem
HAP Gorinchem                              
Banneweg 57 
4204 AA  Gorinchem
Telefoon: 0183 64 64 10            

 

 

 

 

 

Spoedgevallen

Alleen voor dringende gevallen (verwondingen en andere spoedeisende klachten) kunt u ons praktijknummer gebruiken:
0418-65 70 40 en dan keuze 1

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Als u belt dat ueraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
U kunt daarna direct naar de praktijk komen.

Bel 112 bij een acuut levensbedreigende situatie!!!

 

 

(herhaal)recepten bestellen

(Herhaal) recepten bestellen

Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u het receptenbandje inspreken op tel. nr. 0418-657040, kies voor optie 2. Spreek duidelijk uw naam en geboorte datum in, het telefoonnummer waar u zo nodig op te bereiken bent en het te herhalen medicijn en de sterkte. Indien u voor 11.00 uur medicijnen bestelt kunnen de medicijnen de volgende dag opgehaald worden tussen 15.30-16.30 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via de website. Klik hiervoor op 'Herhaalrecepten'. Let op dat u een retourbericht heeft ontvangen, uw medicijnen staan de dag nadat u het retourbericht heeft ontvangen voor u klaar na tussen 15.30-16.30.

Mocht het niet lukken om het de volgende dag op te halen tussen 15:30 en 16:30 dan kan u het erna elke werkdag tussen 15:30 en 16:30 ophalen.

Gelieve de medicijnen ruim vantevoren, tenminste 2 werkdagen voor u ze nodig heeft, te bestellen.

 

Spreekuur


Spreekuur iedere morgen op afspraak.

De spreekuren van zowel de huisarts als de assistente zijn uitsluitend op afspraak.
Afspraken kunt u maken tussen 8:00 en 10:00 uur via ons praktijknummer:
0418-657040, keuze 3.

Wij reserveren voor iedere afspraak 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meer klachten heeft, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente.

Kan een eerder gemaakte afspraak niet doorgaan, wilt u ons dan tijdig hiervan op de hoogte stellen.

Spreekuurschema van de huisartsen:

Maandag:

Drs. van Os en Drs. van Meurs

Dinsdag:

Drs. van Os en Drs. van Meurs

Woensdag:

Drs. van Os

Donderdag:

Drs. van Os en Drs. van Meurs

Vrijdag:

Drs. van Meurs

Telefonisch spreekuur

Voor het beantwoorden van korte vragen, het geven van uitslagen van onderzoeken etc., kan u een afspraak maken dat de huisarts u terugbelt. Dit terugbel spreekuur is dagelijks van 11.30 uur tot 12.30 uur.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Afspraken voor huisbezoeken
kunt u maken tussen 8.00-10.00 uur. Huisbezoeken worden in principe 's middags afgelegd.

De assistente zal u vragen naar de reden voor het huisbezoek, ook om de urgentie van het huisbezoek in te kunnen schatten.
Bij voorkeur ontvangen wij u natuurlijk in de praktijk. Daar hebben wij alle middelen voor onderzoek tot onze beschikking. Bovendien blijven wij dan voor andere patiënten beter bereikbaar.

Bloedafname

Bloedafnemen wordt op de huisartsenpraktijk gedaan in samenwerking met huisartsenlaboratorium SALTRO door onze eigen assistentes.
Dit kan dagelijks tussen 8:00 en 9:30 uur maar wel op afspraak.

U kan ook bloed laten afnemen in Waardenburg op de Gasthuisstraat 14, elke werkdag om 8:00. Dit is niet op afspraak. Hier prikken de laboranten van het ziekenhuis in Tiel en hier heeft u dus een ander bloedprik formulier voor nodig.

De laboranten uit ziekenhuis Tiel nemen ook bloed af in Haaften op het Vredeplein 1 bij het M.F.C. Haaften op maandag (8:00-8:30), dinsdag (9:00-9:30), woensdag (9:00-9:30) en donderdag (9:30-10:00).

 

Praktijkinformatie

Adres:

Huisartsenpraktijk Steenweg

Steenweg 67c

4181 AK  Waardenburg

 

Openingstijden: 8:00-17:00 

Telefoon:        0418-657040

Spoedlijn:       0418-657040 toets 1

Receptenlijn: 0418-657040 toets 2

Fax:                  0418-657049

E-mailadres:  praktijk@hapsteenweg.nl

Reizigersadvisering

Voor buitenlandse (verre) reizen worden voor veel landen bepaalde vaccinaties of andere maatregelen aangeraden ter voorkoming van ziektes.

Voorheen kon u hiervoor bij ons terecht. Wegens leveringsproblemen van vaccinaties hebben wij besloten te stoppen met deze advisering in de praktijk.

Voor advisering en vaccinaties kan u nu terecht bij de GGG, thuisvaccinatie.nl of vaccinatiecentrum Den Bosch. Het is aan te raden om ruim 2 maanden voor vertrek contact met hen op te nemen.