Handelingen doktersassistente

Onze assistentes zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke gang van zaken in de praktijk en verzorgen het contact tussen u en de huisarts. Daarom hebben zij soms informatie van u nodig en vragen zij u naar de reden voor een afspraak of huisbezoek. Op die manier kunnen zij de agenda zo efficiënt mogelijk indelen.    

Veel  van uw vragen kunnen de assistentes zelf beantwoorden, uiteraard op basis van instructie door, en onder toezicht van de huisarts.  

Alle door u verstrekte informatie blijft strikt privé, omdat ook voor assistentes het beroepsgeheim geldt!

Verder zijn de assistentes bevoegd om bepaalde medische handelingen te verrichten. Voor de volgende onderzoeken en behandelingen is de assistente opgeleid en bevoegd:

 • bloeddrukmeting
 • bloedprikken
 • bloedsuikercontrole
 • benen zwachtelen
 • doppler (vaten onderzoek van de benen)
 • enkels tapen
 • ECG maken (hartfilmpje)
 • hechtingen verwijderen
 • injecties
 • oren uitspuiten
 • reisvaccinaties en adviezen
 • urineonderzoek (blaasontsteking)
 • uitstrijkjes maken tbv bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • wondverzorging
 • wrattenaanstippen (was 1x/maand maar tegenwoordig op afspraak bij de assistente)
 • zwangerschapstest
 • geheugentest  (MMSE)