Afspraken maken (en afzeggen)

Spreekuren van huisartsen en assistentes

De spreekuren van zowel de huisartsen als de assistentes zijn uitsluitend op afspraak.
Afspraken kunt u bij voorkeur maken tussen 8:00 en 10:00 uur via ons praktijknummer 0418-657040. Wij reserveren voor iedere afspraak 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meer klachten heeft, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente. 

 

Spreekuren van de huisartsen:

Maandag:         Drs. van Os en Drs. van Meurs

Dinsdag:           Drs. van Os en Drs. van Meurs

Woensdag:       Drs. van Os

Donderdag:       Drs. van Os en Drs. van Meurs

Vrijdag:             Drs. van Meurs

 

Telefonisch spreekuur

Voor het beantwoorden van korte vragen, het geven van uitslagen van onderzoeken etc., kan u een afspraak maken dat de huisarts u terugbelt. Dit terugbel spreekuur is dagelijks van 11:30 uur tot 12:30 uur. 

 

Bloedafname

Bloed afnemen wordt op de praktijk gedaan door onze eigen assistentes in samenwerking met het SALTRO huisartsenlaboratorium. 
Dit kan dagelijks tussen 9:00 en 10:00 uur maar wel op afspraak.

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
Afspraken voor huisbezoeken kunt u maken tussen 8:00 en 10:00 uur. Huisbezoeken worden in principe 's middags afgelegd.
De assistente zal u vragen naar de reden voor het huisbezoek, ook om de urgentie van het huisbezoek in te kunnen schatten.
Bij voorkeur ontvangen wij u natuurlijk in de praktijk. Daar hebben wij alle middelen voor onderzoek tot onze beschikking. Bovendien blijven wij dan voor andere patiënten beter bereikbaar.

 

Vragen van de assistente aan de telefoon bij het maken van een afspraak en privacy

Zoals u gemerkt heeft vraagt de assistente tegenwoordig bij het maken van een afspraak met wat voor klacht u op het spreekuur komt. Dit is om u beter van dienst te kunnen zijn. Op deze manier kan de assistente beoordelen (eventueel in overleg met de dokter) op wat voor termijn u geholpen moet worden of dat het afleggen van een (spoed)visite misschien nodig is. De assistentes zijn hiervoor opgeleid en bevoegd. Tevens kunt u met de assistente bepalen of u aan een consult van 10 minuten genoeg heeft of dat er meer tijd ingepland moet worden.

We begrijpen dat “het (door)vragen naar de reden van uw komst” een grote verandering is. We hopen dat u begrijpt dat we dit  doen om u de beste zorg te kunnen leveren.

Graag verzoeken we u om rekening te houden met de privacy van de andere patiënten door gepaste afstand te houden als de assistente aan de telefoon is of in gesprek aan de balie.

Alvast vriendelijk bedankt.

 

"Niet verschenen, zonder bericht"

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur (arts / praktijkondersteuner / doktersassistente) en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt. Hiermee gaat voor ons onnodig veel tijd verloren. Deze verloren tijd gaat ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.

Als u de afspraak niet door kunt laten gaan, vragen wij u vriendelijk 24 uur van tevoren de afspraak af te bellen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. 

Wat gebeurt er als u niet afzegt? Als u niet komt zonder af te zeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening hierover en zijn wij genoodzaakt u een schadevergoeding in rekening te brengen.

LET OP: deze nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. De kosten voor het niet verschijnen op een afspraak of niet tijdig afbellen bedraagt 25 euro.

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform de landelijke richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deze regel in te voeren.