Kosten aanvullend onderzoek via de huisarts

Aanvullende onderzoeken die door de huisarts worden aangevraagd vallen onder het eigen risico. Hieronder valt onder andere laboratorium onderzoek zoals bloed afname,  verschillende kweken, weefselonderzoek en röntgen foto’s.