Spreekuur Hart- en Vaatziekten

Spreekuur hart- en vaatziekten (=CVRM )

Al enige jaren hebben wij binnen onze praktijk een spreekuur voor mensen met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. Het spreekuur wordt georganiseerd en uitgevoerd door praktijkondersteuner Tamara van Luxemburg.

Wanneer komt u voor dit spreekuur  in aanmerking?

  1. Als u een te hoge bloeddruk heeft en/of
  2. Als u medicatie hiervoor gebruikt en/of
  3. Als  u een te hoog cholesterol heeft en/of
  4. Als u hart en/of vaatziekte heeft of heeft gehad en/of
  5. Als u familiair belast bent met hart- en vaatziekten.

Wat houdt dit spreekuur in?

Tijdens dit spreekuur krijgt U  voorlichting over de risico’s die kunnen lijden tot hart- en vaatziekten. Ook wordt samen gekeken naar uw medicatie gebruik en eventueel medicatie aanpassingen.
Tijdens het spreekuur vindt ook de jaarlijkse controle op  bloed en urine plaats. Daarnaast meten wij uw bloeddruk. Ook zal Tamara U kunnen begeleiden naar een leefstijl die past bij het verminderen van risico’s bij hart- en vaatziekten. Iedere week vindt er overleg plaats met dokter van Os over de patiënten die Tamara heeft gezien.