Spreekuur Diabetes (suikerziekte)

Spreekuur Diabetes (suikerziekte)

Vanaf 1 september 2006 zijn we gestart met het diabetesspreekuur. Het spreekuur wordt georganiseerd en uitgevoerd door de praktijkondersteuner Tamara van Luxemburg. Het spreekuur wordt gesuperviseerd door dokter van Meurs, alle patiënten worden met haar besproken. Alle diabetespatiënten die niet onder behandeling zijn van de internist zijn hiervoor uitgenodigd. Zij komen elke 3 maanden voor controle op het spreekuur. Behalve hun bloedsuiker wordt dan ook de bloeddruk, het gewicht en de voeten gecontroleerd. Jaarlijks wordt er ook een controle van de bloedvaten uitgevoerd door de huisarts. Ook het instellen op insuline wordt op de praktijk gedaan. Vanaf 2007 worden als onderdeel van het diabetesspreekuur ook fundusfoto’s gemaakt. (foto’s van het netvlies van de ogen om oogafwijkingen bij diabetes zo vroeg mogelijk op te sporen.)