Uitslag patiënt tevredenheid enquête 2015

Patiënt tevredenheidenquête 2015

Eind 2015 hebben we een enquête laten uitvoeren door ARGO BV. Er werden 200 patiënten gevraagd de enquête in te vullen. We zijn erg blij met het resultaat en ook met de verbeterpunten die we aangedragen hebben gekregen.

We kregen het cijfer 8,7!!! Dank voor jullie waardering.

Wat betreft de verbeterpunten die naar voren kwamen, willen we graag nog wat verduidelijken. Het gaat om “privacy”, “reden van komst en uitvragen van klachten”, “herhaalmedicatie” en “medicatie voorraad”. Tevens zullen we onderzoeken hoe we op het vlak van deze punten nog verder kunnen verbeteren.

 

“Reden van komst” en uitvragen van klachten aan de telefoon door de assistente

Zoals u gemerkt heeft vraagt de assistente bij het maken van een afspraak op het spreekuur naar uw “reden van komst”. Dit is om u beter van dienst te kunnen zijn. Op deze manier kan de assistente beoordelen (eventueel in overleg met de dokter of met aanvullende vragen) op wat voor termijn u geholpen moet worden of dat het afleggen van een (spoed)visite misschien nodig is. De assistentes zijn hiervoor opgeleid en bevoegd. Tevens kunt u met de assistente bepalen of u aan een consult van 10 minuten genoeg heeft of dat er meer tijd ingepland moet worden.

We hopen dat u begrijpt dat we dit doen om u de beste zorg te kunnen leveren.

We werken met ochtend en middag spreekuren. Onze spreekuren in de ochtend en middag bevatten altijd (spoed)plekken voor de dag zelf. Als u graag dezelfde dag nog op het spreekuur wilt komen kunt u het beste om 8:00 bellen met de praktijk.

 

Privacy

Door onze open balie kan de privacy van de patiënten in het gedrang komen. Dit vinden wij uiteraard niet wenselijk.

De assistentes letten op het gebruik van namen van personen aan de telefoon en bij privacy gevoelige gesprekken aan de telefoon zal de assistente even naar achteren lopen om daar het gesprek voort te zetten zodat de patiënten in de wachtkamer en aan de balie dit niet kunnen volgen.

Bij het ophalen of aanvragen van medicatie aan de balie speelt de privacy ook een rol. U kunt altijd verzoeken om dit privé met de (apothekers)assistente te bespreken in een aparte kamer en/of op een ander tijdstip.

Graag verzoeken we u ook om rekening te houden met de privacy van de andere patiënten door gepaste afstand te houden van de balie als de assistente aan de telefoon is of in gesprek is aan de balie.

 

Herhaal medicatie

“Herhaal medicatie” kan op verschillende manieren gecontroleerd worden. Dit is van belang om goede zorg te leveren en is een belangrijke eis van de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Als u bij een specialist onder controle bent is diegene ook verantwoordelijk voor het schrijven van de (herhaal)recepten. De herhalingen van deze recepten lopen dus via de specialist en niet via de huisarts. Hiervoor zult u dus ook contact op moeten nemen met de poli van de desbetreffende specialist. Zij kunnen het recept naar ons faxen zodat wij het voor u kunnen bestellen.

(Herhaal) medicatie voor aandoeningen/ziekten die door ons gecontroleerd worden, kunnen door ons herhaald worden. Betreft dit chronische medicatie zoals voor hart- en vaatziekten, suikerziekte of longziekten dan zullen de controles plaatsvinden door onze praktijkondersteuner en dan zal zij, in overleg met de artsen, de medicatie herhalen voor 3 tot 12 maanden (de volgende controle afspraak).

Door de aanscherping van de eisen van de Inspectie van de Gezondheidszorg kunnen medicijnen die patiënten al jaren achterheen gebruiken, niet meer zomaar worden herhaald (tabletten / capsules / zalven / crèmes). Dit betekent dat het kan zijn dat u ineens gevraagd kan worden om eerst contact te hebben met een van de artsen alvorens het medicijn herhaald kan worden. Het kan zijn dat er in de tussentijd nieuwe richtlijnen zijn gekomen of medicijnen zijn gekomen die beter helpen.

 

Medicatie voorraad

Verzekeraars sluiten contracten af met medicijn fabrikanten. Dit kan elke 3 tot 12 maanden wisselen om, voor uw verzekeraar en u, de beste prijs kwaliteit verhouding af te sluiten. Dit is het bekende “preferentie beleid” (voorkeursbeleid) van uw verzekeraar. Gezien de verschillende verzekeraars en de wisselingen in de fabrikanten die “preferent” zijn, kunnen wij deze medicijnen niet allemaal op voorraad hebben. Dit is de reden dat het soms zo kan zijn dat u uw medicijn de volgende dag kunt ophalen.