Spreekuur Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Spreekuur Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Sinds 2009 werkt bij ons een praktijkondersteuner GGZ. Tegenwoordig werken er twee praktijkondersteuners, Nelly Verburg en Fleur Ausems. Zij ondersteunen de huisartsen bij patiënten, waarbij sprake is (of het vermoeden bestaat) van problemen van psychische of psychosociale aard. De huisarts kan dus verwijzen binnen de praktijk. Dat betekent dat er een korte lijn is tussen de praktijkondersteuners en de huisarts en dat direct overleg mogelijk is, indien nodig. Voor patiënten betekent het een snelle en directe verwijzing, voor kortdurende begeleiding/ behandeling en/of vraagverheldering, direct aanvullend op de expertise van de huisarts.

Nelly Verburg en Fleur Ausems zetten in op de gezonde, sterke kanten van mensen en bieden ondersteuning bij het komen op 'het goede spoor' en daarop blijven. Ze hebben daarvoor de nodige kennis en expertise vergaard middels (doorlopende) opleidingen en jarenlange praktijkervaring.