Welkom op onze praktijksite

logo

Van harte welkom op de vernieuwde website van onze apotheekhoudende huisartspraktijk. We hopen dat we u op deze wijze nog beter kunnen informeren over de praktijk. U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn, wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Op deze manier kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartspraktijk terecht voor meer informatie.

Tot ziens op de praktijk.

 

DEKRA certificering

We hebben in juli 2018 ons certificaat weer verlengd voor zowel de huisartsenzorg als de apotheekzorg. Onze praktijk voldoet hiermee aan de nieuwste ISO en NEN 9001:2015 normen. We stoppen veel tijd in vernieuwing en kwaliteit van zorg en zijn als team trots op het behaalde resultaat!

 

Patiënt tevredenheidenquête 2018

Eind 2018 hebben we een enquête laten uitvoeren door ARGO BV. Er werden 200 patiënten gevraagd de enquête in te vullen. We zijn erg blij met het resultaat en ook met de verbeterpunten die we aangedragen hebben gekregen.

We kregen het cijfer 8,8!!! Dank voor jullie waardering! (Een samenvatting ervan volgt zsm) De keer ervoor in 2015 kregen we een 8,7! (links onderaan op onze website bij "uitslag patient tevredenheid enquete" kan u het uitgebreide verslag ervan lezen)

 

!!!BELANGRIJK!!!

Toestemming voor het inzien van medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakel Punt)

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost / spoedeisende hulp. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners kunnen daarvoor gebruik maken van het Landelijk Schakelpunt. Via dit schakelpunt kunnen de belangrijkste gegevens uit het huisartsendossier en de medicijnen die u gebruikt worden ingezien zodat u zo goed en veilig mogelijk geholpen wordt.

Wij als apotheekhoudende huisartsen mogen uw gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar persoonlijk toestemming voor geeft. U regelt uw toestemming door dit aan te geven bij de praktijk, mondeling of via een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Dit formulier ligt bij de balie op de praktijk. U kan ook kijken op www.vzvz.nl of www.ikgeeftoestemming.nl

Het is belangrijk om uw beslissing voor toestemming (of niet) aan ons door te geven.